شرکت آوا ارتباط همراه

راهکارهای آوا ارتباط همراه برای صنایع، آمیزه‌ای از تجربه در صنعت و فناوری است و به پشتوانه سبد فراگیر محصولات ما پاسخگوی نیازهای خاص مخابرات و ارتباطات مجموعه شماست.
مشاوره ، طرحی و اجرای سایت های تلفن همراه GSM بصورت طرح های Indoor داخل ساختمان ها و Outdoor در فضای باز - طراحی و اجرای سایت های رپیتر (تقویت کننده و تکرار کننده آنتن موبایل بصورت Indoor و Outdoor) با راهکارهای پوشش دهی شامل رفع چاله های پوشش و افزایش محدوده پوشش بصورت Indoor و Outdoor